• În cea mai adâncă decădere inima omului păstrează o scânteie luminoasă; puțintică o poate iarăși transforma în flacără vie; numai deznădăjduirea o stinge cu desăvârșire.
    • Cugetări

Fără sursă modificare

  • Cel mai desăvârșit artist poate fi descurajat de critica sau de indiferența celei mai desăvârșite nulități.
  • Pentru a înflori, o inimă de artist are neapărat nevoie de căldura aprobării și aprecierii și chiar de strălucirea admirației.
  • Când o epocă e săracă în opere de valoare, vinovat e publicul, nu artiștii.