• Compasiunea este teama, / cu-nfățișare de iubire.
    • P. de Rojas Zorrilla