Dumitru Stăniloae

Preot, teolog, profesor universitar, dogmatist, traducător, scriitor și ziarist român

Dumitru Stăniloae - teolog creștin român.

Sfânta Treime sau La început a fost iubireaModificare

  • Descartes a produs formula: Cogito, ergo sum. El a legat prin aceasta strâns cugetarea sau conștiința de existență. Existența e condiția cugetării. Dar oare legătura nu e mai strânsă? Și cugetarea nu e numai o formă oarecare, ci forma cea mai sigură a existenței. Conștiința e forma cea mai sigură a existenței. Conștiința e existența autodeterminată. Dacă existența e prin sine o lumină, conștiința e lumina întoarsă spre sine. Cogito, ergo sum nu înseamnă cuget, ci cugetarea e faptul cel mai sigur al existenței mele.
  • O conștiință nu poate fi singură. Lumina și bucuria ei stă în comuniunea cu o altă conștiință. Oricât aș fi de singur, eu privesc la mine ca la un fel de altul, vorbesc cu mine, mă bucur de mine, mă îndemn pe mine, mă îndrept pe mine.
  • Iubirea pune în mișcare atotputernicia, sau chiar în ea este atotputernicia. Nu se poate cugeta una fără alta... Iubirea înseamnă îndreptarea mea spre altul; și în aceasta se arată puterea mea.
  • Fiul lui Dumnezeu făcându-Se Subiect al trupului, și-a putut însuși într-un anumit fel durerile suferite cu trupul Său, culminate prin cuiele bătute în el prin răstignire... Și astfel a putut ridica materia trupului deasupra morții, a putut simți El Însuși bucuria transparenței Lui prin trupul înviat.