Ion Gh. Duca

politician român

Ion Gh. Duca - politician, fost prim-ministru al României.

Ion Gheorghe Duca - Foto02.jpg
  • De altimniteri, aceasta nu a fost singura ocazie în care, pe vremea neutralităților și a războiului, mi-a fost dat să constat că ne place să ne calomniem, pe când de fapt în celelalte state se petrec netulburate lucruri cu mult mai grave, mult mai certate cu morala decât în România.