Thomas Hobbes

Thomas Hobbes

"Pasiunea rasului este o glorie subita." Format:Stub