Traian Demetrescu

poet, prozator și publicist român

Traian Demetrescu (1866-1896), poet, novelist și critic literar, considerat ca unul dintre primii autori simboliști

  • „Rîsul e poate cea mai însemnată deosebire între om și bestii. Bestiile nu rîd, din care cauză au vecinic în figură o tristețe stupidă, — lipsa rîsului.”
Traian Demetrescu
Profile Literare, pag. 59
  • „Mă plimbam într'o zi pe câmp, la țară. ... ... ... De-odată însă, colțul acesta fericit de Natură e spintecat de răgetul strident al unui măgar, care păștea în apropiere de crâng. Fu par'că un țipăt de trâmbiță într'un concert de vioare. Și nu știu cum, măgarul acesta îmi făcu impresia unui... poet patriot.”
Profile Literare, pag. 27-28