Valeriu Râpeanu

jurnalist român

Despre Octavian GogaModificare

„Ca și la Creangă, și la Octavian Goga metoda reconstituirii sociologice își făcea deplina legitimitate. A schițat-o Nicolae Iorga și a folosit-o plenar George Călinescu în «Istoria literaturii române». Identificări geografice și biografice pot fi, de asemenea, făcute și în studiile ca și în monografia dedicată poetului - Ion Dodu Bălan le-a realizat cu multă finețe. El atestă faptul că pornind de la un univers uman, geografic și social concret, Octavian Goga nu rămâne în acest perimetru și-i conferă valorile care fac din el depozitarul și purtătorul unor virtuți morale definitorii pentru poporul român. De fapt, Octavian Goga avea conștiința faptului că «țăranul nostru, oricum stăm să-l judeci, în toate manifestările vieții lui simple se înfățișează ca o fire armonică (...). Acest muncitor de la țară e o verigă numai într-un lanț nesfârșit de evoluție lentă și pășește pe arenă în armura unei moșteniri milenare. El are trecut, are tradiție și umblă pe un drum bătătorit de veacuri. Filosofia vieții lui e o comoară veche, împletită din pățanii și sfaturi de demult, de aici înțelepciunea ei adâncă și bogăția ei strălucitoare. Așa e și cu toate îndeletnicirile vieții lui, cu meșteșugurile pe care le poartă, cu toată pășirea lui, cu orice mișcare».
Este evident că în viziunea asupra satului și a țăranului în poezia lui Octavian Goga nu reprezintă rodul unei înclinații temperamentale, ci al unei concepții filosofice. Satul este o matcă germinativă și nu un univers static, închis. De aceea, evadarea din perimetrul său duce inevitabil la eșec. Valorile sale odată nesocotite fac cu neputință reintrarea în ritmul unei vieți ce și-a stabilit norme etice și spirituale de o perfectă originalitate, fără distorsiuni. Virtutea cea mai de preț este tocmai integrarea în acest ritm, ceea ce înseamnă folosind o expresie a sa «a fi în rând cu oamenii» («mi-ar fi ază casa în rând cu toții»). Și aceasta nu printr-o modestie disimulată, ci din dorința de a realiza supremele virtuți ale omului de la țară, cheia fericirii și a împlinirii personalității umane.“
Wikipedia are un articol despre: