Voltaire

scriitor și filozof al Iluminismului francez

Voltaire - scriitor și filosof francez.

Surse cunoscute

modificare
 • Pasiunile sunt vânturile care umflă pânzele corăbiei: uneori o scufundă; dar fără ele corabia n-ar putea merge.
  • Zadig sau Destinul

Nesortate

modificare
 • Cine își limitează dorințele este întotdeauna de-ajuns de bogat.
 • Ne iubim semenii pentru binele pe care li-l facem și nu-i suferim pentru răul pe care li-l cășunăm.
 • Iubește adevǎrul, dar iartǎ greșeala.
 • Secretul de a-i plictisi pe alții este de a spune totul.
  • Variantă: Vrei să plictisești pe cineva? Spune-i tot ce știi.
 • A voi și a acționa înseamnă a fi liber. Libertatea este sănătatea sufletului.
 • Este întristător că adeseori pentru a fi bun patriot, unii își închipuie că trebuie să fie inamicii restului omenirii.
 • Pleacă din viață ca de la ospăț, mulțumind gazdei și pregătindu-te de ducă.
 • Valoarea omului se măsoară după greutățile biruite de el.
 • Când poporul începe sǎ raționeze totul e pierdut.
 • Rasa umanǎ este singura care știe cǎ va muri, și știe aceasta numai prin intermediul experienței sale. Un copil luat și dus pe o insulǎ pustie nu va avea o mai bunǎ idee despre moarte decât un câine.
 • Arta medicinei constǎ în a-l distra pe pacient, în timp ce natura îi vindecǎ boala.
 • Medicul este un fel de chimist care introduce medicamente despre care el cunoaște puțin într-un corp pe care îl cunoaște și mai puțin.
 • Cine este marele înșelǎtor? Doctorul. Și marele înșelat? Pacientul.
 • Cea mai mare consolare a vieții este sǎ spui ceea ce altul gândește.
 • Netrebnicii au complici, voluptoșii au tovarǎși în desfǎtǎrile lor, profitorii au asociați, politicienii trǎiesc în clicǎ, un tipic pierde-varǎ are relații, prințesele au amanți, numai cei virtuoși au prieteni.
 • Soarta națiunilor a depins adesea de buna sau proasta digestie a primului ministru.
 • Un guvern trebuie sǎ aibǎ și pǎstori și mǎcelari.
 • Toatǎ istoria veche, pentru cei care știu remarca aceasta, nu este decât o ficțiune acceptatǎ.
 • Istoria nu este nimic mai mult decât un tablou de crime și nenorociri.
 • Sunt douǎ lucruri pentru care animalele pot fi invidiate: nu știu nimic despre relele care li se vor întâmpla și nu știu ce vorbesc oamenii despre ele.
 • Crima își are eroii ei, greșeala își are martirii ei.
 • Dați-ne legi clare și precise, de neschimbat; a interpreta legile este aproape același lucru cu a le corupe.
 • Ce este nebunia? Sǎ ai percepții greșite și totuși sǎ pretinzi cǎ raționezi corect.
 • Omul folosește gândirea numai pentru a-și justifica greșelile și vorbește numai pentru a-și ascunde gândirea.
 • Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat.
 • Dumnezeu nu e în fruntea celor mai bune batalioane, ci a celor mai buni trǎgǎtori.
 • Credința constǎ în a crede ceea ce este peste puterea rațiunii. Nu este suficient sǎ crezi într-un lucru care este posibil.
 • Îi datorǎm respect faptului de a trǎi și trebuie sǎ fim onești cu gândul cǎ vom muri.
 • Superstiția aprinde întreaga lume, filozofia o stinge.
 • Cartea e un univers secret creat de un om înzestrat cu geniu.

Maxime și cugetări

modificare

PROFESIUNE DE CREDINȚĂ: "Dau aici, fără îndoială, sfaturi bune. Să le fi urmat eu, oare? Vai, nu!"

 • Am nevoie de aprobarea oamenilor cinstiți și a cititorilor imparțiali.
 • Arată-mi greșelile: le voi îndrepta.
 • Coboară din înaltul cerurilor, strălucit Adevăr. Răspândește-ți măreția asupra scrierilor mele.
 • Nu judec oamenii după ce au murit decât prin operele lor, restul nu mai are nicio însemnătate pentru mine.
 • Nu mă apăr; eu apăr pe cei care au murit slujindu-și patria, sau pe cei care au înălțat-o prin cultură.

NATURĂ: "Eu sunt marele tot".

 • Ceea ce numim natură nu este altceva decât o artă puțin cunoscută.
 • Marea carte a naturii nu poate fi contrafăcută.
 • Natura nu e fertilă, e fecundă.
 • Totul este determinat de natură.
 • Natura se schimbă sub ochii noștri.
 • Atracția este marele resort care mișcă întreaga natură.
 • Au fost necesare secole pentru a cunoaște o părticică din legile naturii.
 • În timp ce pe furnicarul nostru ne luăm la harță, preț de o zi, pentru un fir de pai, universul se rotește fără încetare, potrivit unor legi eterne și imuabile, care conduc și atomul numit pământ.
 • Totul ne previne că materia are mai multe proprietăți decât cele pe care le cunoaștem.
 • Acest mic glob care nu este decât un punct, se rostogolește în spațiu, ca atâtea alte globuri; suntem pierduți în această imensitate.
 • Elementele naturii, oamenii, animalele, toate sunt în luptă.
 • Mii de contraste ni se înfățișează adesea...ele există în natură și nu ne uimesc mai mult ca o zi frumoasă urmată de furtună.
 • Și la animale ca și la oameni, cei mari înghit pe cei mici.
 • Cu cât natura a făcut mai mult pentru noi, cu atât noi facem mai puțin pentru ea.
 • Natura e neistovită/ Iar zeul care o întinerește/ E munca neobosită.
 • Natura îi înzestrează pe oameni cu tot felul de aptitudini; este necesar ca aceste aptitudini să fie susținute și verificate.
 • Omul se deosebește de animale întrucât caută aprobarea semenilor săi și această înclinație reprezintă sursa talentelor și virtuților.
 • Pentru ca omul să se ridice deasupra vieții animale, a fost nevoie nu numai de o perioadă de timp considerabilă, dar și de împrejurări fericite.
 • Probabil că specia umană a viețuit vreme îndelungată fără să poarte veșminte.
 • Omul pare la locul lui în mijlocul naturii.
 • Mă întreb de ce oare natura a lăsat pradă animalele - creația ei - tuturor bolilor îngrozitoare, întovărășite mai întotdeauna de febră; de ce și cum atâta dezordine alături de atâta ordine, atâta distrugere alături de atâta creștere și dezvoltare. Această dificultate îmi dă adesea febră.
 • Natura i-a dăruit omului înclinația spre milă și puterea de a înțelege realitatea.
 • Eu cred că oamenii au stricat puțintel natura, pentru că ei nu s-au născut lupi și totuși s-au făcut lupi.
 • Natura îi face pe oameni elocvenți în împrejurări însemnate și în marile pasiuni.
 • Natura este învățătorul nostru, al tuturora deopotrivă.

OM: "Nu ne îndoim că suntem materie, că simțim și gândim".

 • A fost necesar să treacă treizeci de secole pentru a cunoaște ceva din structura omului.Ar trebui o veșnicie pentru a ști câte ceva despre sufletul său. Nu este nevoie decât de o clipă pentru a-l ucide.
 • E o nenorocire legată de condiția umană că, în ciuda dorinței noastre de a ne conserva, ne distrugem unii pe alții cu mânie și sminteală.
 • Natura omului posedă cel mult o duzină de caracteristici cu adevărat comice purtând sigiliul unor trăsături fundamentale.
 • Să nu voim să trecem dincolo de limitele noastre.
 • Înclinațiile, caracterul oamenilor se deosebesc tot atât cât clima și felul de guvernământ sub care trăiesc.
 • Vârsta slăbește caracterul.
 • Toate pasiunile se sting odată cu vârsta noastră. Amorul propriu niciodată. /Acest lingușitor este un tiran, teme-te de farmecele lui/Și trăiește cu el fără să te înrobești.
 • Elogiul nu trece de ușa încăperii în care se discută, în timp ce calomnia își desface aripile și zboară până la urechile miniștrilor.
 • În fiecare om sălășluiește o groază față de dispreț tot atât de folositoare pentru conservarea societății și progresul artelor precum foamea și setea pentru conservarea vieții.
 • Deosebiți emulația de invidie:/Una duce la glorie, cealaltă la rușine;/Una nutrește talentul/ Iar cealaltă otrăvește inima.
 • Cel mai greu lucru e să îmbini rațiunea cu entuziasmul.
 • Se știe că excesul e primejdios în orice domeniu, în abținere ca și în lăcomie.
 • Fluviile nu curg spre mare cu atâta repeziciune precum oamenii spre greșeală.
 • Cel mai crud dintre toate viciile/Și totodată cel mai îndârjit în capriciile lui întunecoase,/ Invidia împlântă în inimă o săgeată otrăvită;/Ea este un adevărat călău pentru spirit.
 • Orice om de bine trebuie să aspire la înțelepciune, fără să se fălească că este filozof.
 • Cei infinit de mici au o mândrie infinit de mare.
 • Orgoliul se vădește printr-o înfățișare semeață; este cel mai sigur mijloc de a te face urât și cusurul care trebuie corectat cu cea mai mare grijă la copii.
 • Politețea este pentru spirit/ Ceea ce grația este pentru chip:/Ea este imaginea delicată a unei inimi bune;/Iar bunătatea este de toți îndrăgită.
 • Soarta îi face pe oameni prevăzători.
 • Când albinele se războiesc într-un stup, nu trebuie să te apropii.
 • Oamenii superiori altora prin talente se apropie de ei aproape totdeauna prin slăbiciuni.
 • A-ți spune răspicat părerea înseamnă să nu te temi; a ți-o spune sincer, înseamnă a te purta deschis și nobil.
 • Trebuie reprimată semeția și nu îndrăzneala înțeleaptă, fără de care spiritul uman nu poate triumfa.
 • Cine face paradă de noblețe nu este decât un vanitos.
 • Ce este virtutea? a face bine semenului tău.
 • Cu cât un om e mai de treabă, cu atât trebuie să se supună mai mult legilor. În felul acesta se dă un exemplu vicioșilor care au respect față de un frâu pe care virtutea și l-a pus singură.
 • Fără aplecare naturală virtutea se dobândește greu;judecata o împuternicește, iar acțiunile cinstite se convertesc în deprindere, aidoma unui exercițiu în care te-ai dedat zilnic.
 • Virtutea poate fi apanajul tuturor guvernelor și al tuturor condițiilor sociale; se vădește mai degrabă sub o conducere calmă...decât sub o guvernare vijelioasă, unde spiritul de grup inspiră și justifică toate crimele.
 • Virtutea presupune libertate, după cum deplasarea unei greutăți, forță activă.

VIAȚĂ: "Viața este prea scurtă, timpul prea prețios ca să spui lucruri nefolositoare".

 • Aceasta e viața, să o mărturisim/ Fiecare are un spiriduș care îl poartă mereu/ De la supărări la bucurii/ Atârn întrutotul și fără voia mea/De cele cinci simțuri.
 • Când ai ajuns odată în mijlocul apei să te mâne din spate vântul cel bun, atunci nu mai trebuie decât să te lași dus.
 • În marele joc al vieții începi prin a fi înșelat și sfârșești pri a fi cel care înșeală.
 • Îți propun adevărul, libertatea și virtutea, singurele trei lucruri pentru care merită să trăiești.
 • Muritori, vreți să îndurați viața? Uitați și vă bucurați.
 • Uite: pune pe fiecare călător să-și povestească viața și dacă s-o găsi măcar unul care să nu-și fi blestemat de nenumărate ori zilele și care să nu-și fi spus lui însuși că e cel mai nenorocit om din lume, să mă arunci în apă cu capul în jos.
 • Viața este organizare având capacitatea de a simți.
 • Viața este un copil care trebuie legănat până adoarme.
 • Viața este un vis.
 • Viața noastră este un punct, durata noastră o clipă, globul nostru un atom.
 • Cei răi nu au decât părtași; voluptoșii, tovarăși de orgii; oamenii de afaceri, asociați; oamenii politici adună pe nemulțumiți; cei mai mulți dintre oameni fără ocupație au relații; principii au curteni; doar virtuoșii au prieteni.